Virksomheders regelbyrde vokser

Skat
I de senere år er der kommet flere nye skatteregler, som er dyrere og mere besværlige for virksomhederne at administrere. Det viser en rundspørge blandt Revisorbranchens Ekspertpanel, skriver Dagbladet Børsen. Her svarer fire ud af 10 statsautoriserede revisorer, at virksomhederne bruger flere ressourcer på skattemæssige og momsmæssige spørgsmål end for fem år siden, mens yderligere fire ud af 10 mener, at niveauet er uændret: John Bygholm, formand for FSR’s skatteudvalg, siger:

”Vi kan se, at virksomhederne bruger flere penge end tidligere. Og det er selvfølgelig godt for os, men vi ser, at reglerne bliver mere og mere komplicerede, og at der kommer flere år for år. Efterhånden bliver alle typer virksomheder ramt – nu kommer der for eksempel en masse småtingsordninger som for eksempel multimedieskatten, der kræver langt flere ressourcer i virksomhederne end man umiddelbart skal tro."

Ifølge Dagbladet Børsen er 95 pct. af de statsautoriserede revisorer enten helt enige eller overvejende enige i, at de nye regler for indberetning af personalegoder har skabt øgede administrative byrder for virksomhederne, mens syv ud af 10 revisorer siger, at virksomhederne har svært ved at forstå reglerne om personalegoder. Og det er især reglerne om multimedieskat, kantineordninger og gaver, som volder virksomhederne problemer.

SKAT er ikke enig i det resultat, og henviser til egne undersøgelser der viser, at virksomhedernes administrative byrder er blevet lettet. John Bygholm kan ikke genkende det billede:

”Det, vi ser, hænger ikke sammen med, at man forsøger at forenkle reglerne og begrænse de administrative byrder. Ministeriet kan bruge deres Amvab-måling (ministeriets metode til at opgøre de administrative byrder, red.) til at sige, at byrderne er blevet færre. Men vi kan se, at det ikke passer.”