Revisorer svigter i kampen mod hvidvask

Revision

Børsen bringer en artikel om, hvem der ansvar for at tippe myndighederne i sager, der vedrører mistanke om hvidvask af penge. Ifølge Børsen får hvidvasksekretariatet hos bagmandspolitiet for få tips om hvidvask fra revisorerne. Jannik Bay, direktør i FSR, udtaler: ”Revisorerne er også opmærksomme på hvidvask. Men hvidvaskreglernes hovedfokus er pengetransaktionerne, og det er ikke noget, revisorerne typisk deltager i.” Jannik Bay mener dog, at revisor skal reagere, hvis han støder på mistænkelige forhold: ”Revisor skal reagere, hvis der er noget mistænkeligt. Det kan være transaktioner, hvor man ikke kan se en logisk begrundelse. Men revisor skal hovedsageligt se på, om regnskabet er retvisende”.