Revisionspligt lempet

FSR - danske revisorerRevisionSMV

Folketinget har lempet revisionspligten for de mindre virksomheder. Ændringen betyder, at det fra 1. januar 2011 er frivilligt for virksomheder med en omsætning på op til otte mio. kr., om de vil have revideret deres regnskab. I dag går grænsen for revisionspligt ved tre mio. kr. Ifølge Business.dk ser FSR differentierede ydelser fra revisorer som et redskab til at lette virksomhedernes administrative byrder og samtidig sikre kontrol med virksomhedernes regnskaber. FSR har derfor udviklet en erklæringsstandard, som er målrettet de små og mellemstore virksomheder. Kurt Gimsing, formand for FSR, siger: ”Vi har i FSR arbejdet for at skabe et fornuftigt alternativ til helt at fjerne revisionspligten for de små- og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt, at de virksomheder, der får mulighed for at fravælge revision, fortsat aflægger regnskaber, som leverandører, kreditorer og myndigheder kan have tillid til.” Kurt Gimsing tilføjer, at han havde håbet på, at erklæringsstandarden var blevet en del af den fremtidige lovgivning. "Men vi er tilfredse med, at Folketingets partier har tilkendegivet, at de ser positivt på, at der udvikles en alternativ standard for de mindre virksomheder.”