FSR: Revisor får central rolle i rekonstruktioner

Konkursrådet afgav i december 2009 sin betænkning om rekonstruktion til justitsministeren. Det forventes, at ministeren i foråret 2010 vil fremsætte et lovforslag baseret på betænkningen. Gennemførelse af betænkningen vil give den statsautoriserede revisor en central rolle i fremtidige rekonstruktioner som den nydefinerede " regnskabskyndige tillidsmand". Det er revisorernes tværfaglige kompetencer samt uafhængighed og neutralitet i forhold til både fordringshaver og skyldner, som skaber grundlaget for revisors store betydning i forhold til rekonstruktioner. De statsautoriserede revisorers øgede rolle i rekonstruktioner vil skabe mulighed for, at flere selskaber rekonstrueres i tide og med succes vurderer statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen, partner i PricewaterhouseCoopers og medlem af FSR 's arbejdsgruppe for rekonstruktion og konkurs.