Mindre kontrol med Parken

Revision

Hidtil har revisor kontrolleret indholdet af ledelsens beretning i årsregnskabet. Reglerne på området er ændret, således at revisor fremover blot skal gennemlæse beretningen. Parken Sport and Entertainment offentliggør et børsprospekt på tirsdag, og de ændrede regler vil blandt andet have betydning for de potentielle investorer i virksomheden.

»Som følge af de nye regler foretager revisor blot en gennemlæsning og udtaler sig om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen stemmer overens med de oplysninger, som findes i det reviderede årsregnskab. Det betyder, at han blot skal sammenholde beretningen med det, som han kender fra sin revision. Hvis revisor i den forbindelse konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem det, der står i ledelsesberetningen, og det, som han kender fra revisionen af årsregnskabet, skal han oplyse, hvori uoverensstemmelsen består,« forklarer Judith Skou, statsautoriseret revisor og underdirektør i FSR.
Effekten af de ændrede regler vil være en større usikkerhed om indholdet i ledelsesberetningerne i årsregnskaberne fremover.
»Det arbejde, som revisor hidtil har foretaget for at checke indholdet af ledelsesberetningen, er et mere omfattende arbejde. Når man afgiver en revisionspåtegning sker det med en høj grad af sikkerhed,« forklarer Judith Skou.

»En gennemlæsning af ledelsesberetningen giver en noget mindre sikkerhed. Det betyder, at den, som læser årsregnskabet, skal være lidt mere opmærksom, når revisor, som foretager kontrol på offentlighedens vegne, ikke har foretaget et lige så omfattende arbejde som tidligere. Der er her tale om en gennemlæsning med den overfladiskhed, som ligger i begrebet gennemlæsning,« fastslår Judith Skou.