Revisoradvarsler eksploderer i 2009-regnskaber

Revision

Økonomisk Ugebrev har lavet en undersøgelse af antallet af revisoradvarsler fra 2008 til 2009. Undersøgelsen viser, at revisor har taget forbehold og givet negative anmærkninger i 11,5 pct. af årsregnskaberne i 2009 sammenlignet med 8,6 pct. af årsregnskaberne i 2008. Det svarer til en stigning på 33 pct. i antallet af forbehold og anmærkninger. Ifølge Økonomisk Ugebrev er det udtryk for, at virksomhederne har alvorlige økonomiske problemer. I den sammenhæng nævner de FSR’s survey-undersøgelse, som viser, at seks ud af ti af revisorerne forventer, at deres kunder løber ind i så store økonomiske problemer, så de får brug for rekonstruktion eller akkord i det kommende år. Artiklen nævner også, at survey-undersøgelsen viser, at 80 pct. af revisorerne oplever, at flere virksomheder nu har problemer med at få deres tilgodehavende hjem.