Skattefælden smækker efter 6 kroner

En skærpet indberetning af personalegoder fra virksomhederne har ført til rigide afgørelser fra Skatterådet, skriver Børsen. For selvom der er bagatelgrænse på 5.500 kr., gælder den kun for ydelser eller fordele, der har direkte med ens arbejde at gøre. Alt andet skal indberettes og beskattes.

"Det er et kæmpe administrativt cirkus til stort set ingen verdens nytte, når virksomhederne skal indberette selv helt bittesmå beløb. At en virksomhed har skullet indberette 6 kr. på hver af 31.000 medarbejderes selvangivelse, hvis den ønsker at tilbyde dem en rabatkortordning. Tænk sig, hvad det koster virksomheden i administration. Det hænger ikke sammen", siger Mette B. Larsen, skatterådgiver hos Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og tilføjer: "Der er behov for, at Skat finder en mere pragmatisk og mindre byrdefuld løsning. Som minimum bør der indføres en bagatelgrænse, så vi undgår de mest groteske eksempler. Derudover er der behov for, at Skat ikke er så smålig ved vurderingen af, hvad der kan være henholdsvist skattepligtigt og skattefrit". Præsenteret for eksemplerne siger skatteminister Troels Lund Poulsen (V): "Det her er der jo ingen, der kan forsvare. Det er simpelthen for nidkært, og derfor vil jeg også lave det om, forhåbentlig allerede i næste uge. Det har fået nogle helt utilsigtede virkninger, at vi i forbindelse med skattereformen lavede om på, hvem der har indberetningpligten.Derfor skal det laves om".