Banker straffer små virksomheder

SMVFSR - danske revisorer

Flere og flere virksomheder klager over dyrere adgang til at låne penge. Det viser et endnu ikke offentliggjort notat fra Erhvervs- og Vækstministeriet om kreditgivningen i Danmark, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Især de mindre virksomheder har markant sværere ved at låne end de større. Små og mellemstore virksomheder skal betale mere for at låne her i landet sammenlignet med deres konkurrenter i Sverige og Tyskland.

Konklusionen i notatet lyder overordnet, at kreditmulighederne er strammet siden den seneste udlånsredegørelse, og indholdet er baseret på meldinger fra et bredt udsnit af landets erhvervsorganisationer, Nationalbanken og pengeinstitutterne.

DI og Dansk Erhverv vurderer begge at kreditsituationen ikke har ændret sig i løbet af året. DI mener ligefrem, at situationen er blevet forværret. Mest markant er udsagnet fra FSR – danske revisorer, hvor 80 pct. af de adspurgte revisorer i en undersøgelse peger på begrænset adgang til likviditet og finansiering som en barriere for at skabe vækst blandt danske virksomheder.