Banker tvinger virksomheder til pantsætning

FSR - danske revisorer

Når danske virksomheder skal forhandle eller genforhandle om lån af likviditet, bliver de i mange tilfælde tvunget til at pantsætte maskiner, varelagre, goodwill og andre aktiver som sikkerhed for lånet. Og det på trods af, at virksomhederne oftest ikke oplever, at det giver dem bedre lånevilkår, skriver Jyllands-Posten.

Det viser to uafhængige undersøgelse, som FSR – danske revisorer og DI har foretaget blandt hver deres medlemmer. Tre ud af fire adspurgte revisorer kender til tilfælde, hvor en virksomhed er blevet presset af banken til at pantsætte sine aktiver. Samtidig svarer fire ud af frem virksomheder under DI, at de har stillet aktiver som sikkerhed, som et krav fra banken. 

Hos FSR - danske revisorer hæfter man sig ved, at virksomhedspantordningen oftest bruges, når eksisterende engagementer skal genforhandles. Mere end 40 pct. af de adspurgte revisorer kender til tilfælde, hvor banken fik sikkerhed i en virksomheds aktiver ved en genforhandlingssituation.
Kun 15 pct. har oplevet det ved nyetablering af kredit.

Det indikerer ifølge Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk chef i FSR - danske revisorer, at ordningen ikke fungerer, som den oprindeligt var tænkt.

”Det er ærgerligt, at ordningen ikke i større udstrækning bliver brugt til at søsætte nye virksomhedsprojekter. Det ville kræve en mere offensiv satsning fra bankerne både i forhold til allerede etablerede virksomheders nye initiativer eller helt nystartede virksomheder, hvis ordningen skal styrke vækst og udvikling i erhvervslivet,” vurderer han.

I Finansrådet er man ikke enig i, at pengeinstitutterne presser virksomheder til at stille sikkerhed uden at få forøget likviditet til gengæld. Tværtimod mener Finansrådet, at virksomhedspant har holdt liv i en del firmaer, der ellers ikke ville have overlevet de hårde finansielle tider.

Justitsministeriet oplyser, at evalueringen af virksomhedspantordningen forventes færdiggjort inden jul.

Øvrig omtale: Finanswatch.dk