De finansielle elitesoldater

Uddannelse

Nordens største revisionsforening er ved at blive skabt af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, FSR, og Dansk Revisorforening med ikke færre end 800 medlemsvirksomheder og flere end 6.000 medlemmer. Fusionen bliver fulgt op af de to revisorforeningers bud på en fælles revisoruddannelse. Målet er at få langt flere kandidater igennem uddannelsens nåleøje, uden at der skal kunne sættes en finger på kvaliteten, skriver Jyllands-Posten.

Kravene til de to revisoruddannelser har i de seneste år nærmet sig hinanden. Nu skal der findes et gennemsnit for de to uddannelser, uden at man går på kompromis med det faglige, lyder opgaven til revisorkommissionen. Men hvordan overbevises kunder og den øvrige offentlighed om, at to ulige størrelser i så samfundsvigtige roller, kan gå op i en højere enhed? Svaret fra begge parter lyder, at man tager det bedste fra begge foreninger og mikser det sammen i én ny, forkromet uddannelse. Vel at mærke med garanti for, at man ikke sænker overliggeren for det faglge niveau. Målet er, at beståelsesprocenten skal op, og at gennemsnitalderen for en færdiguddannet revisor samtidig skal ned. 

FSR foreslog for et par år siden, at uddannelsen skulle omstruktureres med mange eksamener undervejs frem for den traditionelle store eksamen, der sætter det endelige punktum for studierne. Samtidig skulle der, foreslog FSR, i uddannelsen indbygges specialer omtrent ligesom læger specialiserer sig i alverdens sygdomme. 
Nu lyder devisen, at efterspørgselen på specialister i revisionsfirmaerne må være op til markedskræfterne, og at behovet således må opfyldes ved hjælp af eventuelle efteruddannelser af revisorerne.

Men hvad så med regningen til tømrermesteren og bageren for udført revision, nu hvor den klassiske registrerede revisor kommer i samme klasse som kolleger, der har ry for at udskrive langt højere regninger til deres klienter? Den bliver næppe højere, mener formanden for FSR , Kurt Gimsing. For uddannelsen vil medføre flere uddannede statsaut. revisorer. Størrelsen på regninger fastsættes jo normalt af udbud og efterspørgsel på et velfungerende marked, påpeger Kurt Gimsing.