Revision er forudsætningen for et velfungerende finansielt marked

Revision

Morten Speitzer Renge, formand for FSR – danske revisorer og Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer stiller i et debatindlæg skarpt på værdien af revision.

I debatindlægget svares på den kritik af revisorpåtegningens berettigelse som rejses i 'Business På Vrangen.' Det er ikke fastslået, at revisor ikke har udført sit arbejde i de verserende sager. Det gennemsnitlige årlige antal sager i Revisornævnet udgør blot 35 klager ud af flere hundrede tusinde påtegninger.
Der refereres til EU's Grønbog og dens understregning af værdien af robust revision, som sikrer, at området er præcis så gennemreguleret og standardiseret, at regnskabsbrugerne ved, hvad de får. Herunder bemærkes det, at Danmark har været langt fremme i forhold til mange andre EU-lande med hensyn til at oversætte og indføre internationale standarder.

Se hele debatindlægget her