EU forsøger at genoprette tilliden til revisorerne

Revision

En omfattende EU-baseret regelpakke kan få stor betydning for revisorernes arbejde og deres kunder. Forslagene, som skal genskabe tilliden til revisorerne og deres revisionspåtegninger efter finanskrisen, spænder vidt, skriver Business.dk. I et interview med Nyhedsbrev for Bestyrelser erkender Morten Renge, formand for FSR – danske revisorer, behovet for at stramme op.

"Der er uden tvivl en række områder, hvor der er mulighed for at stramme op, og som vil fremme kommissionens målsætning. Eksempelvis omkring påtegningen kunne der muligvis godt være behov for en mere nuanceret revisionspåtegning i årsrapporterne.”
Morten Renge er også enig i regelpakkens forslag om bedre tilsyn med revisorerne samt fælles standarder på EU-plan.

FSR – danske revisorer frygter at kvaliteten af revisors arbejde forringes ved at splitte rådgivning og revision op. Morten Renge påpeger tab af synergier og omkostningsbesparelser, da revisorerne allerede har en bred viden om virksomheden.

”Især for store virksomheder kræves der ofte specialindsigt i nogle områder, som er meget komplicerede, og det stiller store krav til revisionsfirmaernes specialviden. Samarbejdet med disse specialafdelinger vil ophøre, og derfor vil denne viden ofte i stedet skulle købes i byen. Det vil fordyre kontrolarbejdet for både revisor og til køb af eksterne rådgivere,” udtaler formanden.