Revisorer er parate til at stramme op

Revision

Formanden for FSR – danske revisorer, Morten S. Renge mener, at EU Kommissionen skyder ved siden af med forslaget om at forbyde rådgivning overfor revisionskunder. Det vil der komme dyrere og ringere revision ud af, siger han i et interview med ugemagasinet Nyhedsbrev for Bestyrelser. ”Overordnet er vi enige i, at der er behov for at foretage nogle ændringer. Men Kommissionens forslag sætter ind på nogle områder, blandt andet omkring revisors uafhængighed og koncentrationen i branchen, som ikke hænger sammen med målsætningerne. Den måde, man vil regulere markedet på, er ikke hensigtsmæssig. Vi ser ikke, at koncentrationen er for stor. Der er i dag hård priskonkurrence, og der er behov for store revisionsfirmaer til at matche de store erhvervsvirksomheder”, siger Morten S. Renge, og tilføjer:  
”Det er rigtigt, at systemrisikoen er forøget efter at der er kommet store erstatningskrav mod revisionsfirmaer, og derfor er det også underligt, at man herhjemme ikke har ønsket at lægge et loft over, hvor store erstatninger et revisionsfirma kan pålægges. EU Kommissionen har tidligere foreslået dette. Og det ville reducere denne systemrisiko, der ligger i, at et af de fire store revisionsfirmaer går ned, fordi det kunne destabilisere det finansielle marked, siger Morten S. Renge.