Revisorforeninger smelter sammen

FSR - danske revisorer
Danmarks to revisorforeninger, FSR og Dansk Revisorforening, går sammen til en enkelt brancheforening og erhvervsorganisation inden for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi. Den historiske sammenlægning af de to gamle revisorforeninger skal ifølge bestyrelserne være med til at sikre branchen øget politisk gennemslagskraft. Den nye revisorforening bliver Nordens største revisorforening med over 800 medlemsvirksomheder og 6000 enkeltstående medlemmer.
Foreningernes medlemmer træffer den endelige beslutning om en sammenlægning på foreningernes generalforsamling i maj.