Hver anden revisor laver fejl

Hver anden dansk revisor laver fejl, og hver femte revisor laver så graverende fejl, at det mødes med bødekrav fra Revisortilsynet, skriver dagbladet Børsen på baggrund af Revisortilsynets redegørelse for 2010. 

Revisortilsynet har kontrolleret 178 revisionsvirksomheder, hvoraf 46 pct. har modtaget en reaktion fra tilsynet, fordi de ikke levede op til lovens krav om uafhængighed og kvalitet. 

Over hver femte, eller 22 pct. af de kontrollerede, endte med en oversendelse til Revisornævnet med bødekrav og offentliggørelse af overtrædelsen. Det er en stigning i forhold til 2009, hvor der var 25 pct. reaktioner og 10 pct., der blev sendt til Revisornævnet. 

“Jeg synes, det er langt fra tilfredsstillende, at der findes så mange fejl i revisionsvirksomhedernes arbejde. Det skal der rettes op på,” siger Ole Sohn.  

Formand for FSR – danske revisorer har følgende kommentar i Børsen til resultatet af tilsynets kontrol. 

“Vi ser med stor alvor på de enkeltsager, hvor dokumentation ikke er i orden, eller hvor der er fejl i erklæringen. Fejl i erklæringen betyder, at regnskabsbruger ser på en erklæring, der ikke er formuleret rigtigt, og det er ikke tilfredsstillende. Det er vigtigt, at eksempelvis en bank kan fæstne lid til regnskabet i sin kreditgivning. 

FSR vil nu prøve at identificere, hvilke medlemmer der især har problemer med at leve op til branchens kvalitetskrav, og sammen med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilbyde information og efteruddannelse. 

“Nu gennemfører vi en række initiativer. Om det vil hjælpe, kan jeg kun håbe. Jeg kan ikke stille nogen garanti,” siger Morten Renge.