Straffet for at rette ind efter ministeren

Skat

Den daværende skatteminister, Frode Sørensen (S), fastslog, at multinationale selskaber ikke behøvede at betale udbytteskat i Danmark - hvorfor provenuet til statskassen ville blive begrænset. Nu kræver Skat betaling af et større milliardbeløb, skriver Jyllandsposten.
 
I dag, 10 år senere, bliver de virksomheder, der rettede ind efter den daværende skatteminister, krævet et milliardbeløb af de danske skattemyndigheder.

”Hvis selskaberne havde vidst, hvordan myndighederne ser på disse sager i dag, ville de næppe have indrettet sig, som de har gjort,” konstaterer John Bygholm, som er formand for skatteudvalget i FSR -danske revisorer.

Når slagsmålet engang er kæmpet til ende, forventer John Bygholm fra FSR - danske revisorer, at Skat vil stå som vinder i nogle af sagerne. ”Både Skat og skatteyder kunne have håndteret disse sager bedre. Ingen rådgivere har været klar over, at Skats fortolkning af reglerne ville være så restriktiv, som det nu ser ud til, at den er. Men siden 2007, da der kom et lovindgreb mod kapitalfonde, kunne begge parter måske have været mere påpasselige,” siger John Bygholm. Han vurderer dog samtidig, at det bliver op ad bakke for selskaberne uanset de tidligere udmeldinger fra Skatteministeriet.

”Som skatteyder står man ofte med den ubehagelige fornemmelse, at Skatteministeriet har en vis medvind til at nyfortolke reglerne. Skattemyndighederne vinder langt hovedparten af de sager, der føres mod dem. Om det er udtryk for, at de så ofte har ret, eller om det er udtryk for, at domstolene er mere venlige over for Skat, er der nok to holdninger til,” konstaterer John Bygholm.