Ulovlige lån skjult hos selskaber uden revision

FSR - danske revisorerRevision

Foruden de knap 16.000 ulovlige aktionær og anpartshaverlån i de reviderede danske virksomheder, som Experian har fundet for foreningen af registrerede revisorer, FSR – danske revisorer, ligger der en lang række ulovlige lån skjult hos de selskaber, der er fritaget for at aflevere reviderede årsregnskaber, skriver Børsen.

”Antallet af ulovlige aktionær- og anpartshaverlån kan reelt være større, end hvad tallene fra Experian viser. Som følge af lempelsen af revisionspligten har flere virksomheder fravalgt revision, og dermed er det betydeligt vanskeligere at opdage, hvorvidt der er ulovlige lån,” advarer adm. direktør Charlotte Jepsen fra FSR – danske revisorer.

Hendes vurdering deles af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er kontrolmyndighed på områder og som både udfører stikprøvekontroller af de reviderede og ureviderede regnskaber.

Antallet af ulovlige aktionærlån i de reviderede virksomheder er steget med 20 pct., fremgår det af FSR – danske revisorers seneste analyse. Det er uvist, om stigningen har været lige så markant for  de ikke reviderede selskaber. Det vides heller ikke præcist, hvor mange virksomheder, der har fravalgt revision.

Tallene står i kontrast til, at kontrolmyndigheden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2011 har opdaget og oversendt omkring 300 sager om ulovlige aktionærlån til politiet. “Vi har bestilt analysen, fordi vi har en vigtig opgave i at vise værdien af revisorernes arbejde,” siger Charlotte Jepsen.

Af et EU-direktiv fremgår det, at anbefalingen er, at selskaber med selv op til 72 mio. kr. i omsætning kan slippe for opgaven med at skulle have revideret deres regnskaber af en revisor. Men Chalotte Jepsen imod dette med henvisning til, at det netop er i den kategori, at de ulovlige aktionærlån for alvor florerer.

”Jeg synes, det er interessant, at der er specielt mange ulovlige aktionærlån i netop den kategori af virksomheder, som politikerne fra tid til anden overvejer at fritage for revision,” siger Charlotte Jepsen.