Klapjagt på ulovlige aktionærlån

Antallet af politianmeldelser mod virksomhedsejere, der ulovligt har lånt af firmakontoen, er på vej til at eksplodere. Det har kontrolmyndigheden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen varslet over for Bagmandspolitiet, erfarer dagbladet Børsen.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er igennem flere år blevet klandret for ikke at have skredet ind med politianmeldelser af de direktører og bestyrelser, der har accepteret, at deres virksomhed har ydet ulovlige lån til en aktionær eller direktør.
I starten af maj i år oplyste økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) så på et samråd i Folketinget, at der i årets første måneder var sendt hele 110 sager om ulovlige aktionærlån for samlet 220 mio. kr. over til behandling hos Bagmandspolitiet.
Dermed kan 2011 ende med op imod 300 sager – hvilket vil være en tidobling af niveauet fra 2008.
Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekræfter kontorchef Jytte Tandrup Christensen, at man planlægger en ny offensiv, men hun tør ikke spå om, hvor mange sager, det kaster af sig.

FSR Danske Revisorer har i årevis brokket sig over, at myndighederne ikke har reageret, når revisorerne i årsregnskaberne har påtalt de ulovlige aktionærlån.

"Det er frustrerende for revisorerne, at der ikke sker noget, når man nu har udført sit arbejde tilfredsstillende. Derfor er der fint, at man nu fra myndighedernes side retter blikket indad, og vi har mange medlemmer, som bliver glade for, at der nu endelig sker noget på området," siger faglig direktør i FSR Danske Revisorer, Michael Rugaard.