Ankenævn: Færre borgere klager over skatteregningen

MedlemsnyhedPolitiken, 1. februar 2012

Antallet i danske skatte-klagesager er ifølge landets 30 lokale skatteankenævn faldet fra mere end 3000 i 2006 til knap 1600 sager i 2010. Faldet skyldes dog ikke, at der ikke fortsat er mange rettelser og fejl i myndighedernes skatteansættelser. Nedgangen i sagsmængden er sammenfaldende med indførslen af den nye indsatstrategi, der gør det muligt at få et bindende forhåndstilsagn fra skattemyndighederne. Samtidig er almindelige skatteborgeres selvangivelser næsten blevet fuldautomatiske, hvilket også begrænser sagsmængden og klagerne fra de lokale ankenævn, skriver Politikken.

Revisorer og skatteeksperter er bekymrede over den manglende kontrol med almindelige skatteborgere og virksomheders skatteregnskaber. Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) vil give flere ressourcer til den almindelige skattekontrol, men indtil dette sker, forventes mængden af sager i skatteankenævnet at falde yderligere.

”Selvfølgelig betyder det rigtig meget, at de simple selvangivelser er blevet så automatiserede. Men vi må også erkende, at det faldende antal sager skyldes en meget begrænset skatteligning og kontrol i de her sager. Med de fortsat høje fejlprocenter er der ikke noget, der tyder på, at skatteankenævnene er blevet overflødige,” siger John Bygholm, formand for skatteudvalget i FSR - danske revisorer til Politikken.