Finanskrisen har øget uenighederne mellem revisorer og virksomheder

MedlemsnyhedBerlinske Business, 30. august 2012

FSR i medierne

Det er ikke blot en ren formssag, når revisoren kommer på besøg hos en dansk virksomhed for at revidere regnskabet. Der ligger nemlig et vist konfliktpotentiale gemt, når man blandt andet skal beslutte, hvor meget man skal nedskrive værdien af virksomhedens aktiver. Og netop disse - konflikterne og uenighederne - er der blevet flere af siden finanskrisen. Det viser en ny rapport fra FSR - danske revisorer, skriver Berlingske Business.

Morten Speitzer, formand for FSR – danske revisorer og derudover partner i revisionsfirmaet Deloitte, ser flere årsager til udviklingen.

”Den ene er det generelle forhold, at særligt små virksomheder måske ikke har så stort et fokus på løbende at overveje værdien af deres aktiver. Man fastlægger en given årlig afskrivning ved anskaffelsen, og så tænker man ikke nærmere over det.”

"Den anden årsag, som også kan forklare stigningen siden finanskrisen, handler om virksomhedernes soliditet. For hvis man laver en nedskrivning på aktivernes værdi, vil deres soliditet automatisk falde. Det kan udløse en frygt for, at det bliver endnu sværere at få finansiering, end det allerede er i forvejen," siger han til Berlingske.

Undersøgelsen viser ikke, om der er særlige brancher, hvor man er mere skeptiske over for at nedskrive sine værdier. Men det er sandsynligt, at det hovedsagelig er mindre virksomheder, som vil mindske nedskrivninger, da de har et mindre kapitalgrundlag, end store virksomheder, som typisk har et bedre kapitalgrundlag og derfor har nemmere adgang til kapital, skriver Berlingske.

Det er virksomhederne selv, som aflægger regnskaberne. Derfor bestemmer de også selv, hvilke værdier de angiver. Hvis de i sidste ende går imod revisors vurdering og undlader at nedskrive deres aktiver, vil det resultere i et forbehold fra revisor i regnskabet.

”Hvis parterne ikke når til enighed, skal virksomheden jo bare ned at sidde i banken med et regnskab, hvori der er et forbehold fra revisors side. Det er jo nok heller ikke ligefrem den bedste måde at få finansiering på i disse tider,” siger Morten Speitzer til Berlingske.

Også bragt i:
Business.dk, 29. august

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147