Finansrådet støtter regeringens regelforenkling

MedlemsnyhedFinansraadet.dk, 16. marts 2012

"Det er set med Finansrådets øjne positivt, at erhvervs- og vækstminister Ole Sohn på regeringens vegne aktivt vil arbejde på at lette de administrative byrder for dansk erhvervsliv. Hvis virksomhederne rent faktisk oplever at byrderne bliver lettere, vil det være et vigtigt skridt mod at fremme væksten i Danmark", siger underdirektør Søren Gade fra Finansrådet.

Regeringens plan indebærer blandt andet en forenkling af kravene til mindre virksomheders årsregnskaber, etableringen af et "Virksomhedsforum for enklere regler" og at regeringen vil arbejde for at lette virksomhedernes administrative byrder, både på EU-niveau og i dansk lovgivning.

"Finansrådet vil gerne deltage aktivt i det nye Virksomhedsforum. Med hensyn til forenkling af reglerne for årsregnskaber er det vigtigt, at der er fleksible muligheder for udarbejdelsen af regnskaber. Man skal også huske på, at det er vigtigt, at bankerne har det bedst mulige grundlag for at kunne træffe en kreditbeslutning. Derfor vil der fortsat være tilfælde, hvor bankerne vil efterspørge yderligere information for at kunne træffe en kreditafgørelse, som også FSR - danske revisorer påpeger", siger Finansrådets Søren Gade.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147