Jagten på sort arbejde går for vidt

MedlemsnyhedP1 Formiddag, dr.dk, 23. august 2012

FSR i medierne

P1 satte den 23. august fokus på SKATs jagt på sort arbejde og havde formanden for FSR – danske revisorers skatteudvalg i studiet til en debat om de seneste lovændringer på området.

I juni blev lovforslagene L 170 A og B - om »ændring af ligningsloven og forskellige andre love« - vedtaget i Folketinget, og de giver SKAT mere vide beføjelser end politiet. Det er betænkeligt, mener FSR – danske revisorer.

FSR – danske revisorer støtter bekæmpelsen af sort arbejde, men vedtagelsen af de nye love rejser en række principielle spørgsmål og er udtryk for en forkert retning i forsøget på at begrænse sort arbejde.

Den 23. august gæstede formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm, P1 Formiddag og deltog i en debat om de seneste lovændringer.

    • Hør udsendelsen 

Læs også:


    • Kronik: Tillid er godt – kontrol er bedre. Indlæg bragt i Berlingske den 18. august 2012. Af adm. direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, og formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, John Bygholm.

 

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147