Pengeklemmen strammer til

Jyllands-Posten 16. januar  2012

Mange danske virksomheder er klemt på grund af mangel på kapital og en stigende vrangvilje i bankerne til at låne penge ud til dem, der har behov, skriver Jyllands-Posten på baggrund af en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer.
Undersøgelsen viser, at  6 af 10 revisorer mener, at det er blevet sværere for virksomhederne at låne penge i forhold til for et år siden. I septembermålingen havde kun 4 af 10 den holdning. Samtidig erklærer 6 af 10 revisorer sig helt eller overvejende enige i, at flere sunde virksomheder i år vil få et nej i banken i forhold til sidste år.
»Tallene bekræfter og forstærker et billede, som vi har set tegnet gennem hele sidste del af 2011. De danske virksomheder bliver fortsat mere og mere klemte på deres kredit og finansieringsmuligheder. En stor del skyldes, at banksektoren for alvor har trukket i håndbremsen på deres udlån,« siger adm. direktør i FSR, Charlotte Jepsen og fortsætter:
Ifølge Jyllands Posten kunne Nationalbanken for nylig ligeledes bekræfte, at der er strammet op for lånebetingelserne i finanssektoren.  Der er af samme grund flere virksomheder, der gør brug af nogle af de tilbud, som staten har til at løse problemet. Det gælder bl. a. vækstkautionsordningen, som er et tilbud til små og mellemstore virksomheder, der har svært ved at få adgang til nødvendig kapital.
»Undersøgelsen viser tydeligt, at situationen også rammer de sunde virksomheder, og at den situation risikerer at blive forværret i 2012. Den manglende finansiering er en af de største barrierer for vækst i virksomhederne,« siger Charlotte Jepsen fra FSR - danske revisorer.

Også citeret i:

Børsen.dk
Business.dk
Epn.dk
Ritzau
Jv.dk
Markedsføring online
Finanswatch.dk
Amtsavisen.dk
Bornholms Tidende