Nemmere revision på vej til virksomheder

MedlemsnyhedJyllands-Posten, 6. december 2012

FSR i medierne
En ny lov giver små og mellemstore virksomheder med en omsætning under 72 mio. kroner mulighed for at vælge et billigere alternativ til revision. Det er FSR – danske revisorer, der har udviklet forslaget til den ny standard, kaldet den udvidede gennemgang. Det skriver Jyllands-Posten.

Den ny standard vil medføre store besparelser for de danske virksomheder og forventes at reducere det administrative bøvl med 25 pct.

»Det giver virksomhederne mulighed for at tilpasse revisionen af deres virksomhed til det reelle behov. En række af de komplekse og omfattende formalia, store virksomheder skal leve op til, er pillet ud, og det kommer de mindre, der ikke har brug for samme omfattende revision, til gode,« siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, til Jyllands-Posten.

Den udvidede gennemgang vil leve op til kravet om, at virksomhedens økonomi bliver gennemgået af en uafhængig revisor. Charlotte Jepsen vurderer derfor, at en stor del af de virksomheder, der er fritaget for revision, vil benytte sig af den ny standard.

»Vi ved, at pengeinstitutterne er storforbrugere af regnskaber, og her er der stor opbakning til standarden.
Det giver os et pejlemærke om, at det vil blive brugt, men vi kan ikke sige præcis, hvor udbredt ordningen bliver,« siger Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer, til Jyllands-Posten.