Revisorer: En helt uacceptabel stramning

MedlemsnyhedBørsen, 12. marts 2012

FSR i medierne

FSR – danske revisorer forholder sig kritisk til regeringens planlagte stramninger af reglerne for solidarisk hæftelse, skriver Børsen. Reglerne vil blandt andet betyde, at minoritetsaktionærer skal betale regningen, hvis det selskab, som de har aktier i, ikke betaler den retmæssige skat.

John Bygholm, formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, siger til Børsen, at det er afgørende, at minoritetsaktionærer ikke kommer til at hæfte for andre selskabers skatter.

Foreningen har også taget afstand fra stramningen i et høringssvar, hvor den skriver:
”Det bør efter FSR – danske revisorers opfattelse være udelukket, at der kan vedtages en model, hvorefter minoritetsaktionærerne i et selskab risikerer at hæfte for skatter i selskaber som “deres” selskab er tvunget sambeskattet med.”

SKAT siger, at de vil tage højde for høringssvarene, men kan endnu ikke udtale sig nærmere om, hvordan de forholder sig til dem.