Revisorer vil lukke skatteankenævn

MedlemsnyhedJyllands-Posten, 19. juni 2012

FSR i medierne
Antallet af klagesager over personskatten er faldet drastisk. FSR – danske revisorer forslår derfor, at skattemyndighederne reducerer antallet af skatteankenævn, skriver Jyllands-Posten.

Der findes i dag 29 ankenævn, og det, mener John Bygholm, formand for FSR – danske revisorers skatteudvalg, er for mange.

”P.t. er nævnene dimensioneret til langt mere end det dobbelte antal sager. Gennem en reduktion kan man øge antallet af sager, det enkelte nævn skal behandle i løbet af et år, således at gennemstrømningen af sager forbedres, samtidigt med at nævnsmedlemmernes indblik øges. Hertil kommer, at det formentlig også kan betyde økonomiske besparelser at reducere antallet af skatteankenævn,” siger John Bygholm til Jyllands-Posten.

Antallet af både nye og afsluttede sager er siden 2009 faldet med 38 procent

”Eksempelvis har skattenævnet i Nordvestjylland i 2011 kun behandlet 18 sager og det på fem møder - dvs. tre-fire sager pr. møde. I 2007 behandlede samme skattenævn 142 sager. 18 sager er efter vores vurdering simpelthen alt for lidt til at opnå en tilpas indsigt og dermed sikre en tilfredsstillende kvalitet,” siger John Bygholm til Jyllands-Posten.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147