SMV’er langt fra straks-jubel

MedlemsnyhedJyllands-Posten, 5. juni 2012

FSR i medierne

Aftalerne om straksafskrivninger bliver ikke mødt af begejstring blandt de små og mellemstore virksomheder. Kritikken går især på, at satsen er for lav. Derfor vil de 15 pct. ekstra afskrivninger få en begrænset effekt for SMV’erne:

”Virkningen bliver noget mere beskeden, end det man politisk gør sig til talsmand for. Realiteten er, at der skal meget store beløb til, før det giver noget, fordi man afskriver i meget små rater over typisk 12 år. For små og mellemstore virksomheder er det her så småt, at det ingen betydning får,” siger Henning Boye Hansen, seniorskatterådgiver ved revisionsselskabet BDO, til Jyllands-Posten. 

Ifølge beregninger fra BDO vil tilskuddet fra staten være på 3,75 pct. af investeringerne. ”Det betyder, at der for hver mio. kr., der investeres i resten af 2012 eller i 2013, opnås et tilskud på 9.375 kr. det første år. Derefter bliver det et yderligere tilskud på 28.125 kr. fordelt over de næste 10 - 12 år”, skriver Jyllands-Posten. Reglerne vil dermed primært være til gavn for de større virksomheder.

FSR – danske revisorer vurderer også, at aftalerne ikke vil have den store effekt for SMV’erne. ”Man kan diskutere, om det er nok, men det er jo ikke svimlende tal. Vi mener, at det ville have en større effekt, hvis det blev givet som straksfradrag i stedet for afskrivningen over 12 år. Det havde sikkert ikke kostet væsentligt mere i provenuet,” siger John Bygholm, formanden for FSR - danske revisorers skatteudvalg, til Jyllands-Posten.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147