Ankenævnet ligner en overspringshandling

MedlemsnyhedBerlingske, 17. april 2013

FSR i medierne

Ejendomsbesiddere får mulighed for selv at vælge, om de vil gå til vurderingsankenævn eller Landsskatteretten, når de vil klage over Skats ejendomsvurderinger. Sådan ser den nyeste model for klagestrukturen fra skatteminister Holger K. Nielsen (S) ud, skriver Berlingske.

Regeringen har tidligere foreslået, at de lokale vurderingsankenævn skulle være ejendomsbesiddernes sidste og eneste klageinstans, hvis professionelle ejendomsbesiddere klager over Skats vurderinger.

Men efter en bølge af kritiske høringssvar fra blandt andet FSR – danske revisorer har regeringen ændret kurs, så ejendomsbesidderne, som det ser ud nu, får valgfrihed mellem vurderingsankenævnene og Landsskatteretten. Det svarer til den model, FSR – danske revisorer argumenterede for i sit høringssvar, og som i mange tilfælde vil spare Skat for en sagsbehandling i enten den ene eller anden instans.

Udspillet er dog stadig under behandling, og Holger K. Nielsen vil hverken be- eller afkræfte, at valgfriheden bliver den endelige løsning.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147