Debat: FSR tager skarpt afstand fra skattesvig

PresseklipBerlingske, 10. november 2013

FSR i medierne

Det er uacceptabelt, hvis rådgivere hjælper kunder med ulovlig skatteunddragelse. Men det er kritisabelt, at DR’s omdiskuterede dokumentarserie ”I Skattely” stempler hele brancher som anløbne på baggrund af enkeltsager. Det skriver administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen og formand i FSR – danske revisorers skatteudvalg John Bygholm i et debatindlæg bragt i Berlingske.

I debatindlægget tager Charlotte Jepsen og John Bygholm skarpt afstand fra medvirken til skattesvig, som serien ”I Skattely” sætter fokus på. Til gengæld mener de, det er problematisk, at DR skærer sidegade-rådgivere, bankrådgivere, advokater og revisorer over én kam. Charlotte Jepsen og John Bygholm vurderer, at etikken blandt revisorerne generelt er meget høj, og at der kun er meget få tilfælde af sager, hvor der bliver klaget over eller ført retssag om, at revisorer har været medvirkende til skattesvig.

”Det generelle billede er utvivlsomt, at revisionsfirmaernes skatterådgivere rådgiver klart på den rigtige side af både den etiske og den geografiske grænse. Men vi anerkender, at der er brodne kar i alle brancher - også blandt revisorer og journalister,” skriver de.

DR kan heller ikke uproblematisk sidestille alle skatterådgivere, som det bliver gjort i dokumentarserien, skriver Charlotte Jepsen og John Bygholm.

”Revisionsfirmaerne og deres medarbejdere er i modsætning til øvrige rådgivere underlagt et sæt omfattende etiske regler, der meget udførligt sætter rammer for branchens rådgivning og god skik i forbindelse hermed. Revisionsfirmaernes rådgivere skal således yde bedst mulig rådgivning inden for lovgivningens grænser, men der er et område, hvor tingene ikke altid er sorte eller hvide, og hvor reglerne derfor skal fortolkes,” skriver de.

Charlotte Jepsen og John Bygholm advarer desuden i debatindlægget imod symbollovgivning og appellerer til, at politikere og myndigheder i stedet prioriterer skattekontrol og internationalt samarbejde.