Lovforslag, bekendtgørelser og rapporter

MedlemsnyhedØkonomisk Ugebrev, 28. april 2013

FSR i medierne

FSR – danske revisorer undrer sig over, at Folketingets Erhvervsudvalg har foreslået en udvidelse af selskabsloven på baggrund af en henvendelse fra en enkeltperson. Det skriver Økonomisk Ugebrev.

Udvidelsen omfatter selskabslovens §229, stk. 2-3, og betyder, at pligten til at bistå skifteretten og eventuelt en likvidator også kommer til at omfatte selskabets hidtige revisor. Det fremgår af et høringsnotat, at udvidelsen ikke har været drøftet i det lovforberedende arbejde.


Også i: Økonomisk Ugebrev CFO 28-04-2013 Sektion 1 Side 20