Ny styrelse for skatteklager

MedlemsnyhedPolitiken, 3. september 2013

FSR i medierne

Skatteministeriet etablerer fra årsskiftet et nyt skatteretligt klagesystem, der skal styrke borgernes retssikkerhed og sikre mere ensrettede afgørelser. Det skriver Politiken.

I den ny Skatteankestyrelse skal Landsskatteretten fremover tage sig af de tunge, principielle skattesager, mens de lokale skatteankenævn skal klare de mindre klager.

Men flere eksperter har tidligere kritiseret strukturen, hvor borgernes skattesager ikke kan behandles begge steder, fordi skatteankenævnene er politisk sammensatte og ofte har medlemmer uden den store skattefaglige indsigt og viden. 

»Det er almindeligt kendt, at en plads i et ankenævn er økonomisk attraktiv for lokale politikere, og det er langtfra alle nævnsmedlemmerne, der tager arbejdet lige seriøst. Vi har ingen forståelse for, at der ikke kan tilbydes borgerne valgfrihed mellem ankenævnene og Landsskatteretten«, sagde John Bygholm, formand for skatteudvalget i FSR – danske revisorer, blandt andet til Politiken i januar, da de store linjer i forslaget blev præsenteret.

Den kritik har Skat lyttet til, og borgerne får derfor med den nye Skatteankestyrelse mulighed for at vælge, om de have deres klagesag behandlet i ankenævnet eller Landsskatteretten.