Offentlige fonde kvæler nye arbejdspladser

MedlemsnyhedMM.dk (Mandag Morgen), 20. marts 2013

FSR i medierne
Når virksomheder skal have offentlig investeringsstøtte, må de selv lægge millionerne ud først. Det kan især dræbe nye ideer hos små virksomheder, advarer landets revisorer. Det skriver MM.dk (Mandag Morgen).

Ni ud af ti revisorer mener, at virksomheder er blevet afhængige af bankens velvilje, og otte ud af ti kender virksomheder, hvor vanskeligheder med at skaffe kapital hæmmer væksten. Det viser en undersøgelse foretaget af FSR – danske revisorer i starten af året.

“De store virksomheder, som selv kan mellemfinansiere eller låne i banken, vil fortsat få glæde af de mange offentlige puljeordninger. Men særligt i de små virksomheder vil udfordringen med finansieringen sætte en stopper for projekter, til skade for Danmarks vækstmuligheder,” siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer.

Hos FSR – danske revisorer så man derfor gerne, at man i stedet for at øremærke puljer og fonde lavede nogle bredere støtteordninger, fx ved at give pengene som kaution, garanti eller lån.

”Udfordringen med mellemfinansiering er særlig vanskelig for de små virksomheder, fordi de i forvejen har sværest ved at låne penge. På den måde får de mindre virksomheder svært ved at gennemføre projekter, og mange må formentlig opgive på forhånd. Dermed får de offentlige ordninger ingen effekt i forhold til små virksomheder,” siger Tom Vile Jensen.