Revisoren bliver fravalgt i 30.000 selskaber

PresseklipJyllands-Posten, 10. oktober 2013

FSR i medierne

Muligheden for at fravælge revisor bliver valgt i stadigt større stil. Siden man i 2006 lempede revisionspligten og siden har lempet den yderligere i to omgange, fravælger 30.000 selskaber nu det årlige tjek fra en uafhængig revisor.  Det skriver Jyllands-Posten.

Revisorernes brancheforening FSR - danske revisorer vurderer, at det ikke er uproblematisk, at de mindste selskaber fravælger revisionen.

»Det betyder jo, at der ikke er kontrol med dem fra uafhængig side, men de skal jo stadig indsende et regnskab, der giver et retvisende billede. Et stigende antal virksomheder har fravalgt at få revideret regnskabet. Vi har problematiseret tendensen med at lempe revisionspligten uden et alternativ, fordi vi synes, at det er en uheldig udvikling og er nervøse for, om regnskaber uden uafhængig kontrol giver et retvisende billede,« siger Morten Speitzer , formand i FSR , der medgiver, at det rammer branchen.

Kun små forskelle
Marie Voldby, kontorchef i Erhvervsstyrelsens afdeling for erhvervsvilkår og regulering, anerkender, at der er flere fejl i de ikke-reviderede selskaber, men forskellen er ikke overvældende.

»Vores stikprøver viser, at der er fejl i regnskaberne, både når de er reviderede og ikke-reviderede. Der er flere fejl i de ikke-reviderede, men ikke mange flere,« siger hun og fremhæver, at nogle af fejlene også skyldes, at selskaberne begår fejl i den proces, hvor de fravælger revisionen.