Revisorer hænges ud i ti år

MedlemsnyhedBerlingske, 15. marts 2013

FSR i medierne
Revisorerne er underlagt langt større synlighed end advokaterne, når de træder forkert, og har blandt andet indgået et samarbejde med Etikportalen. Det skriver Berlingske.

En revisor, der træder forkert, vil have sin sag liggende på Revisornævnets hjemmeside i ti år. Advokater, som får en bøde og en påtale over en vis størrelse, slipper med et år på Advokatnævnets hjemmeside.

Berlingske skriver, at revisorerne er mere indstillet på åbenhed end advokaterne, og at FSR – danske revisorer blandt andet har indgået et samarbejde med Etikportalen.

»Vi har den holdning, at gennemsigtighed er kommet for at blive. Derfor har vi i revisorbranchen forstærket vores fokus på, hvordan vi til gavn for hele branchen skaber øget gennemsigtighed om kvaliteten i branchen. I den forbindelse har vi et udmærket samarbejde med Etikportalen,« siger administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen.