Selskaber begår mange regnskabsfejl

PresseklipJyllands-Posten, 10. oktober 2013

FSR i medierne

Brancheforeningen FSR - danske revisorer har foretaget en undersøgelse blandt 213 af sine medlemmer, og den cementerer ifølge foreningen, at uden revisionen ville billedet af de danske virksomheders tilstand ikke være så retvisende som ellers. Det skriver Jyllands-Posten.

Kun 6 pct. af de adspurgte revisorer siger eksempelvis, at de ikke har fundet fejl i de årsregnskaber, de har revideret, mens 56 pct. siger, at de har fundet og rettet væsentlige fejl i mere end 25 pct. af regnskaberne. Helt overordnet svarer tre af fire revisorer, at deres revision har medført, at virksomhedsledelserne har rettet væsentlige fejl i de data, der ligger til grund for regnskaberne.

Tallene viser ifølge Morten Speitzer , formand for FSR – danske revisorer, at branchen har grund til at ranke ryggen i forhold til den kritik, der ofte bliver rejst, når grimme sager rammer branchen som f. eks. når et selskab uden revisorforbehold pludselig går rabundus.

»Der bliver rettet fejl og rigtig mange af dem. Nogle gange er der et indtryk af, at vi ikke gør arbejdet godt nok, men med sådan en undersøgelse i hånden kan man godt sige, at vi passer vores arbejde,« siger han og mener, at det bør mane til eftertanke, at revisorerne finder og får rettet så mange fejl ved udarbejdelsen af virksomhedernes regnskaber.

Se også: Fejl i virksomhedernes opgørelser af varelager og debitorer (Nyhed fra FSR - danske revisorer)


Også bragt af: Jv.dk, Jv.dk, Viborg-Folkeblad.dk, Amtsavisen.dk, Business.dk, Dagens.dk, Dagbladet-Holstebro-Struer.dk, Folkebladetlemvig.dk, Viborg-Folkeblad.dk.