Små virksomheder får alternativ til revision

MedlemsnyhedEkstraBladet.dk, 30. april 2013

FSR i medierne

Et nyt, mindre omfattende alternativ til revision, kan være interessant for virksomheder med en omsætning under otte millioner, som i dag har mulighed for helt at fravælge revisionen af årsregnskabet. Det vurderer FSR – danske revisorer, skriver EkstraBladet.dk.

Små og mellemstore virksomheder kan fra 2013 vælge en udvidet gennemgang frem for en revision af årsregnskabet. Det kan være interessant for de virksomheder, der i dag helt kan fravælge revisionen, mener juridisk chef hos FSR – danske revisorer, Jakob Dedenroth Bernhoft.

”Med den udvidede gennemgang får virksomhederne en ny mulighed for at få en erklæring fra revisor på regnskabet, som i forhold til sikkerhed og arbejdsomfang ligger under en revision. Derfor kan det også være interessant for virksomheder, som tidligere har fravalgt revisionen, fordi de vurderede, at den var for omfattende,” siger han.

Den udvidede gennemgang bygger på et forslag fra FSR – danske revisorer og retter sig mod mindre virksomheder, der ikke har brug for den høje sikkerhed, en revision giver.

”Ved den nye erklæringsstandard skal revisor konkludere på, om regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisor skal altså - i lighed med en revision - 'positivt' erklære, at regnskabet lever op til kravene, hvis det er tilfældet. Sikkerheden for revisors konklusion er dog mindre end ved en revision,” siger Jakob Dedenroth Bernhoft.