Tunge drenge advarer Skat

MedlemsnyhedBT.dk, 10. juli 2013

FSR i medierne

Skatteminister Holger K. Nielsen bør forny skattelovgivningen, fordi Skats fortolkning af, hvornår det har krav på fortrolige oplysninger, er så vidtgående, at det udgør en trussel for borgernes retssikkerhed. Sådan lyder kritikken fra flere erhvervsorganisationer i et appelbrev til skatteministeren, skriver BT.

Det er Danske Advokaters Skattefagudvalg, Advokatrådets Skatteudvalg, Dansk Erhverv, Finansrådet og FSR – danske revisorer, der står bag brevet, som kritiserer Skat for at træde ud over sine beføjelser i jagten på fortrolige oplysninger.

Erhvervsorganisationerne mener, at Skats midler til kontrol bør afgrænses i Skattekontrolloven.

John Bygholm, formand for skatteudvalget i FSR – danske revisorer, forklarer, at virksomhederne føler sig intimiderede af Skats inddrivelser.

”På bestyrelsesmøderne kan der blandt andet diskuteres fortrolige forretningshemmeligheder, som den lukkede kreds meget nødigt vil have ud til andre. Det er ikke usædvanligt, at Skat beder om bestyrelsesprotokollaterne. For virksomhederne kan det være vanskeligt at sige nej, fordi de ikke ønsker at lægge sig ud med Skat. Kun hvis Skat redegør meget præcis for, hvorfor det er relevant for dem, kan de i visse tilfælde få protokollaterne, men det gør de meget sjældent. Uanset hvad skal Skat ikke have andet, end de har krav på, og de bør heller ikke bede om det,” siger han til BT.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147