Højesteret: Udlån til eget selskab er privat långivning

MedlemsnyhedEffektivt Landbrug, 22. august 2013

FSR i medierne

Højesteret slår i en ny dom fast, at udlån til eget selskab er »overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige«, idet lånet ikke havde erhvervsmæssig karakter.
Sagen handlede om en læge med et anpartsselskab, hvis aktivitet primært bestod i handel med aktier for lånte midler. I både 2001 og 2002 blev der udlånt midler fra virksomhedsordningen til lægens anpartsselskab. Lånene kunne indfries på anfordring og renten udgjorde 6 procent. 

"Højesteret fandt, at de pågældende lån, der blev ydet til anpartsselskabet, ikke havde erhvervsmæssig karakter, men derimod udgjorde privat långivning. Højesteret begrunder dette med, at lånene ikke havde tilknytning til lægevirksomhedens aktiviteter," skriver brancheforeningen FSR - Danske Revisorer i et nyhedsbrev.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147