22 procent af udlånet til landbruget kommer fra bankerne

PresseklipEffektivt landbrug, torsdag den 11. september 2014

FSR i medierne

Brancherne landbrug og ejendomshandel og udlejning har en høj andel af realkreditlån, skriver brancheforeningen FSR - Danske Revisorer med Nationalbanken som kilde.

Konsekvensen er, at kun 22 procent af udlånet til landbruget er fra bankerne, hvor for eksempel bygge og anlæg ligger på 37 procent.

Landbruget har samtidig den største andel af både variable lån og lån uden afdrag. I den modsatte ende ligger industrien, som henter 59 procent af sine lån hos bankerne.

Realkredittens andel af de danske virksomheders bank og realkreditlån er steget med 23 procentpoint siden begyndelsen af 2008. Det svarer til en vækst fra 42 til 65 procent af udlånet, hvilket i runde tal beløber sig til 191 milliarder kroner, mens bankudlånet er faldet med 115 milliarder kroner.
Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147