Bedre kvalitet hos revisionsvirksomhederne

PresseklipErhvervsstyrelsen.dk, 14. november 2014

FSR i medierne
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for revisorloven og det offentlige tilsyn med revisorerne - og finder det ikke tilfredsstillende, at der stadig konstateres en lang række fejl og mangler på enkeltsagsniveau.

Følgende initiativer skal øge kvaliteten på revisionsområdet:

Regeringen vil fremlægge en handlingsplan for bedre kvalitet på revisionsområdet.

Regeringen har indført en ny revisoruddannelse og en certificering af de revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Herudover er der i EU vedtaget nye regler for revision, som også har til formål at forbedre revisionskvaliteten.

FSR - danske revisorer arbejder med er række forslag, der skal forbedre kvaliteten.
Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147