CBS-kandidater scorer hattrick

PresseklipCBSObserver.dk, tirsdag 14. oktober 2014

FSR i medierne

Det er i år 24. gang, at Danica Prisen uddeles til de mest talentfulde revisorkandidater i Danmark. Danica Prisen uddeles af FSR - danske revisorer og Danica Pension, og formålet med prisen er at fremme forskningen inden for hovedområderne for revisorers arbejde.

Kandidater fra CBS gjorde rent bord, da de 3 bedste kandidatafhandlinger på cand.merc.aud.-studiet inden for hovedområderne Revision og Eksternt regnskabsvæsen fredag den 10. oktober blev belønnet med Danica Prisen 2014.

1. prisen på 30.000 kroner går til Pernille Riis Bøeg fra Deloitte for afhandlingen med titlen 'Revisorvalg - En empirisk undersøgelse af, hvordan danske virksomheder differentierer mellem revisorer'.

2. prisen på 20.000 kroner går til Liv Høvsgaard Laursen og Sofie Niemann Lundrup fra Deloitte for kandidatafhandlingen 'Regnskabskontrol i Europæiske regnskabsmiljøer - En analyse af variationer i regnskabskontrol'.

3. prisen går til Maria Foged og Filip Asmussen fra EY, for deres afhandling med titlen 'Markedsreaktioner på regnskabsmæssige nedskrivninger efter IAS 36 - en undersøgelse af værdirelevans og informationsindhold af nedskrivninger efter IAS 36'.

For at komme i betragtning skal kandidatafhandlingen have opnået mindst 10 i karakter.