Ejerregister næsten klart

PresseklipEffektivt Landbrug, 20. november 2014

FSR i medierne

Fra december skal ejerforholdene for danske selskaber registreres i et online Ejerregister. Registret åbner dog først for offentligheden den 15. juni 2015, skriver brancheforeningen FSR - Danske Revisorer.

Alle nye og eksisterende selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet. Registreringen foretages direkte i Ejerregistret på VIRK.