Gå-hjem-møde: Årsregnskabslovens §99a & §99b

PresseklipSamfundsansvar.dk, 29. oktober

FSR i medierne
FSR - danske revisorer inviterer CFO'er, regnskabs- og rapporteringsansvarlige og revisorer til gå-hjem-møde den 26. maj kl. 14-17 om årsregnskabslovens §99a og §99b om virksomhedens samfundsansvar og kønsdiversitet i bestyrelsen og ledelsen.