Godt igang med CSR-rapportering

PresseklipSamfundsansvar.dk, 29. oktober

FSR i medierne
Ny publikation fra FSR - danske revisorer hjælper virksomheder godt i gang med CSR-rapportering

CSR-udvalget under FSR - danske revisorer har udarbejdet publikationen "Godt i gang med CSR-rapportering", som er tiltænkt virksomheder, der ønsker at komme i gang med et CSR-rapporteringsforløb, eller som er relativt nye rapportører på området. Publikationen introducerer bl.a. nogle af de vigtigste overvejelser virksomheder bør gøre sig i forbindelse med CSR-rapportering.