Lempelse af revisionspligt gør det ikke nemmere at drive virksomhed

PresseklipI dag.dk, 9. maj 2014

FSR i medierne

I regeringens Vækstpakke lægges der op til, at revisionspligten atter skal lempes, men FSR – danske revisorer frygter, at dette vil medføre større usikkerhed for investorer og kreditorer. Det skriver Idag.dk.

Regeringens Vækstpakke vil gennem en række initiativer gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark. Et af initiativerne er, at de vil analysere muligheden for at hæve grænsen for, hvornår virksomheder har pligt at foretage revision. FSR – danske revisorer advarer mod at hæve grænsen ukritisk.

"Revisions- og regnskabsområdet er blevet lempet massivt siden 2006, så jeg forstår godt, at regeringen gerne vil have analyseret situationen. Vi skal ikke have truffet uheldige og forhastede beslutninger, der i kølvandet på finanskrisen kan føre til flere tab ude i virksomhederne som følge af manglende gennemsigtighed og troværdighed i årsregnskaberne", siger adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147