Lovkrav til CSR-rapportering hænger ikke sammen med topledernes ønsker

PresseklipCSR.dk 7. november 2014

FSR i medierne

Der er et misforhold mellem danske toplederes ønsker til rapportering og de krav, der stilles i Årsregnskabsloven. Der bør derfor fokuseres på målbarhed og sammenhæng mellem forretning og CSR-indsats frem for beskrivelse af politikker og standarder.

Topledernes syn på værdien af CSR-rapportering kan skyldes, at de krav der stilles til rapporteringen ikke stemmer overens med de elementer, som toplederne efterspørger. Toplederne lægger nemlig større vægt på nøgletal, målbare KPI'er og CSR-indsatsens sammenhæng med forretningsstrategien frem for beskrivelser af virksomhedens politikker og opbakning til diverse standarder og principper. Når der kan måles på drift og fremgang, giver det mening for ledelsen.

Og det foreslås da også i FSR - danske revisorers undersøgelse, at virksomheder i arbejdet med CSR bør have et større fokus på målbarhed. Derudover er CSR-relaterede risici også på dagsordenen. Øget information om kontroller og compliance-arbejde vægtes højere hos topledelsen end anerkendelse for CSR-arbejde og tildeling af priser. På dette punkt er den danske undersøgelse helt i tråd med internationale tendenser. Deloitte lavede sidste år en undersøgelse blandt CFO'er og deres syn på bæredygtighed, og denne påviste også betydningen og vægtningen af CSR-relaterede risici.

Læs hele undersøgelsen her