Nemmere hverdag for de små virksomheder

PresseklipBerlingske, 28. oktober 2014

FSR i medierne
Hverdagen skal være langt lettere for landets mange tusinde virksomheder, så de kan koncentrere deres kræfter om at få udviklet deres forretning. Regeringen er klar med en buket af forslag, som skal gøre det lettere at drive virksomhed herhjemme.

FSR - danske revisorer fremhæver, at en standardmodel for årsregnskaber for virksomheder med under ti ansatte er en af de helt centrale forslag. Omvendt er revisorerne noget mere skeptiske over for et forslag om at rykke fristen for indlevering af årsregnskaberne med en måned, fordi oplysningerne kommer senere ud til brugerne, og dermed mister regnskaberne alt andet lige værdi.
Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147