Regeringen vil lette regnskabsbyrderne

PresseklipLicitationen - Byggeriets Dagblad, torsdag 09. oktober 2014

FSR i medierne

Revisorer advarer mod lempelse af regnskabsregler FSR - Danske revisorer har kigget i regeringens lovkatalog for efteråret og hæftet sig ved, at årsregnskabsloven skal ændres som følge af et nyt direktiv. Foreningen advarer mod en lempelse af reglerne for små virksomheder: " EU's regnskabsdirektiv giver mulighed for at fjerne værdifulde oplysningerne i de mindste selskabers regnskaber.

”Det kan virke tillokkende at finde lempelser efter denne grønthøster-metode. Men fjerner vi oplysninger fra regnskaberne uden hensyn til, hvilken værdi de skaber for virksomhedernes banker, kunder og leverandører, så risikerer vi, at det, der skal være en lempelse for den enkelte virksomhed, som helhed ender som øgede byrder og større risici ved at drive forretning," udtaler adm. direktør Charlotte Jepsen.

 

Også bragt i: Idag.dk, Økonomisk Ugebrev og Wood-Supply.dk

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169