Sådan smadrer man en populær uddannelse

PresseklipOmnibus, 3. februar 2014

FSR i medierne

Den nye SU-reform, der foreløbigt står til at træde i kraft pr. september 2015, vækker stor utilfredshed blandt cand.merc.aud.-studerende. Det skriver Omnibus, den officielle avis for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet.

SU-reformen, der har til formål at gøre op med ’evighedsstudenten’, betyder rent praktisk, at de studerende – af lovkrav - skal gennemføre fag og eksaminer svarende til 30 ECTS-points hvert semester. Men eftersom halvdelen af alle cand.merc.aud.-studerende er deltidsstuderende, som arbejder fuldtid som revisor ved siden af deres studie, har denne reform vakt stor kritik.

FSR – danske revisorer har appelleret til uddannelsesministeriet om, at deltidsstuderende på cand.merc.aud.-studiet, som ikke modtager SU og er fuldtidsbeskæftigede i en revisorvirksomhed, skal undtages reformens krav. Foreløbigt uden held.