Sikkerheden for økonomital i små virksomheder falder

PresseklipI dag.dk, 1 september 2014

FSR i medierne
Flere og flere små virksomheder, der ikke er omfattet af lovpligtig revision, bruger alligevel revisoren, når de have erklæringer. Men uden sikkerhed for, at tallene bag erklæringerne er korrekte.

En undersøgelse fra FSR - Danske Revisorer viser, at der er en markant bevægelse i retning af at afgive flere erklæringer uden sikkerhed i form af de såkaldte assistanceerklæringer. Det betyder at revisor netop ikke udføre en revision eller gennemgang, der giver sikkerheden for, at tallene er retvisende. Det drejer sig især om assistanceerklæringer på regnskaber for virksomheder, der kan fravælge revision.

- Vi ved, at en revisorerklæring ofte ligger til grund for, at virksomhederne kan tiltrække attraktive samarbejdspartnere eller få en gunstig leverandøraftale i hus. Derudover er en revisorerklæring næsten altid en forudsætning for, at virksomhederne kan få kredit i banken. I det lys er det ikke overraskende, at de private virksomheder står for den største efterspørgsel efter revisorernes produkter.